Política de privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT:
S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes quan fa clic a «Envia» dins un dels formularis de la web. A l’efecte del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran i es tractaran en un fitxer titularitat de SANT LLUÍS DE RISTOL, SL, amb CIF B-60202611, a fi de poder satisfer el servei (respondre adequadament a preguntes i altres demandes). En emplenar i enviar el formulari corresponent, l’usuari accepta i autoritza que SANT LLUÍS DE RISTOL, SL doni tractament automatitzat a les seves dades personals. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, mitjançant un escrit a SANT LLUÍS DE RISTOL, SL, c. Antoni Soler Hospital, 1 08232 – Viladecavalls (Barcelona), o un correu electrònic a info@ristol.com

SANT LLUÍS DE RISTOL, SL es compromet a vetllar per la seguretat de la informació que ens faciliti l’usuari per poder subministrar informacions relatives al grup SANT LLUÍS DE RISTOL, SL sobre els nostres productes i serveis.

En cas que inclogueu dades de caràcter personal titularitat de terceres persones en aquest formulari, abans de fer-ho haureu d’obtenir el consentiment d’aquestes persones i informar-les dels aspectes que es descriuen en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.